Nhiều người nói Biểu tượng công ty là Logo của doanh nghiệp, điều này hoàn toàn không đúng vì nếu phân tích theo nhiều ý nghĩa khác nhau mà đánh giá. Biểu tượng công ty được chia làm 02 loại: hữu hình (nhân sự, sản phẩm,…) và vô hình (thương hiệu doanh nghiệp: logo, nhận diện thương hiệu…)

1. Biểu tượng công ty là Logo

Được chia làm 03 yếu tố Symbol, Hình ảnh, Linh vật

Symbol (Hình ảnh): Đối với Symbol mark việc quan trọng nhất là phải tìm ra một motif (chủ đề) để design. Ví dụ: công ty về hàng hải thì bạn có thể chọn motif là con tàu hay biển để thể hiện, công ty xuất khẩu gạo thì hình hạt lúa, nhánh lúa là motif.

Logo type (Kiểu chữ): Đối với Logo type = Word mark cách sử dụng các typeface và nghệ thuật biến đổi kiểu chữ để thể hiện đặc trưng của công ty. Ví dụ: logo của hãng coca cola (là người tiên phong cho loại hình logo này), G7 của Trung Nguyên,…

Mascot (Linh vật): Đối với Mascot dễ dàng nhận thấy bằng con trâu biểu tượng của seagame Việt Nam. Mascot là sử dụng những con vật nhân hoá để làm biểu tượng cho 1 sự kiện, công ty.

2. Biểu tượng doanh nghiệp hữu hình

Có rất nhiều liên tưởng biểu tượng một công ty là lãnh đạo doanh nghiệp đó chứ không phải là thương hiệu doanh nghiệp đang sở hữu bởi vì những yếu tố nhân sự làm lu mờ hình ảnh thương hiệu do nhiều tác động. Có những khách hàng có thể không nhớ được hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp hay sản phẩm.

Biểu tượng công ty là sản phẩm doanh nghiệp có thể đó là một tòa nhà, hay một sản phẩm hữu hình nào đó mà doanh nghiệp sở hữu.