Ngày 03/4/2018, Sở Văn hóa và Thể thao – Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi đã gửi thông báo phổ biến thể lệ Cuộc thi sáng tác slogan (khẩu hiệu) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến quý cơ quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau một thời gian phát động Cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được một số tác phẩm, tuy nhiên các tác giả sáng tác khẩu hiệu kèm theo logo mới cho tỉnh Rịa-Vũng Tàu; do đó, để tránh sự hiểu nhầm và tạo điều kiện thuận lợi, khích lệ mọi ý tưởng sáng tạo của các tác giả trong cả nước biết, tham gia thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Ban tổ chức Cuộc thi thống nhất làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thể lệ Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể:

1.Tại mục nội dung, phần III yêu cầu đối với tác phẩm dự thi điểu chỉnh, bổ sung:

– Dựa vào thế mạnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sáng tác khẩu hiệu (slogan) ngắn gọn, dễ nhớ, tạo ấn tượng mạnh, độc đáo, thể hiện được tiềm năng, lợi thế, bản sắc của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

– Thể hiện bằng 02 (hai) bản khác nhau: 01 (một) bản tiếng Việt và 01 (một) bản tiếng Anh.

– Các tác giả tham gia cuộc thi chỉ sáng tác khẩu hiệu (slogan), không sáng tác khẩu hiệu kèm theo logo mới cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tham gia sáng tác slogan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

Tham gia sáng tác slogan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018

2. Để các tác giả có thêm thời gian tim hiểu và tham gia Cuộc thi, Ban tổ chức điều chỉnh:

– Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 02/4/2018 đến hết ngày 30/8/2018.

– Thời gian chấm sơ khảo dự kiến từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018.

– Thời gian trưng bày lấy ý kiến nhân dân dự kiến từ ngày 10/9/2018 đến ngày 10/10/2018.

– Thời gian chung khảo và trao giải dự kiến từ 14/10/2018 đến ngày 18/10/2018.

Ban Tổ chức Cuộc thi kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ phổ biến thông tin về Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến các tổ chức, cá nhân, văn nghệ sĩ trong cả nước biết, tham gia cuộc thi.

Mọi thông tin về Cuộc thi được cập nhật thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ: http://baria-vungtau.gov.vn; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, địa chỉ: http://sotttt.baria-vungtau.gov.vn; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, địa chỉ: http://sovhtt.baria-vungtau.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Thường trực Ban tổ chức (Sở Văn hóa và Thể thao), địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; điện thoại: 0254 3857064.