Trong thời gian qua, Thiết kế Logo Cửu Long đã có những hợp đồng và tiến hành Thiết kế logo tại Bà Rịa – Vũng Tàu cho các doanh nghiệp địa phương và được đối tác đánh giá cao về tính thẩm mỹ.

Một số dự án thiết kế logo tại Bà Rịa – Vũng Tàu

1. Diễn đàn Dầu khí Việt Nam

Thiết kế Logo diễn đàn Dầu khí Việt Nam

2. Tý Hon Media

Thiết kế Logo Tý Hon Media

3. OSC Việt Nam

Thiết kế logo OSC Việt Nam

…. cùng nhiều đơn vị lớn, nhỏ khác trên địa bàn.

Nhu cầu thiết kế Logo tại Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cao

Trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 7,1% tăng 0,3% so với kế hoạch đề ra, tất cả các chỉ tiêu về kinh tế đều vượt so với kế hoạch, đến 31.12.2017 tỷ lệ thu ngân sách đạt 72 ngàn tỷ, đứng thứ ba so với cả nước và lần đầu tiên nguồn thu nội địa của tỉnh vượt so với nguồn thu dầu khí.

Theo đánh giá chung, kinh tế tư nhân đã ngày càng khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong sự phát triển chung của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 13.501 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn đăng ký là 101.567 tỷ đồng. Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân cũng tăng mạnh, năm 2017 đạt khoảng 137 ngàn tỷ đồn, chiếm gần 30% tổng doanh thu thuần của tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp, nhằm xây dựng một đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh. Cùng với đó, Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đưa ra những giải pháp thiết thực, tạo niềm tin cho doanh nghiệp để khuyến khích đầu tư. Tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi và tích cực nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thời gian tới.

Chính vì vậy, trong thời gian tới khi nền kinh tế địa phương phát triển sẽ kéo theo nhu cầu thiết kế logo tại Bà Rịa – Vũng Tàu cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tăng cao