Biểu tượng của IBM là một trong những logo dễ nhớ nhất trên thế giới.

bat_4_SBRS_3

Nhưng bạn đã bao giờ hỏi rằng về những dấu gạch ngang qua từng chữ cái chưa. Những chữ gạch ngang đó tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại có dụng ý vô cùng lớn. Những dấu “Bằng” (=) tương thích với thông điệp là BÌNH ĐẲNG. Nếu chúng ta quan sát chặt chẽ thì sẽ thấy biểu tượng IBM còn được gọi là “Big Blue”.  Logo IBM với các đường song song dưới bên phải của nó, điểm nổi bật trong hình dạng của một “Bằng” đăng nhập. Và đặc biệt thuật ngữ “BIG” trong logo của BIG BLUE của IBM đề cập đến kích thước của công ty thị phần, trong đó, màu “Blue” là màu chính thức của IBM thể hiện rõ nét trong các bản thiết kế.