Thương hiệu của Đan Mạch đã trở thành một biểu tượng đồ chơi của thế giới. Nhưng bản thân chữ LEGO thực ra là biến âm của từ “leg godt” – nghĩa là “chơi vui vẻ” trong tiếng Đan Mạch.

5702813334_86c74efb86_o

Nhãn hiệu đồ chơi nổi tiếng của Mỹ có logo đầu tiên năm 1936. Logo của Lego không quá đặc biệt, nhưng chữ Lego với phông chữ được thiết kế tỉ mỉ nổi trên nền đỏ là đặc điểm nhận dạng đặc trưng của Lego.